ripjanuari * ripfebruari * ripmaart * ripapril * ripmei *ripjuni * ripjuli * ripaugustus * ripseptember * ripoktober * ripnovember * ripdecember

1 november

Br. Philip Connor, geboren in Chelsea, Londen in augustus 1859 en de eeuwige eed gedaan op 16 juni 1882. Hij werkte tot aan zijn overlijden in 1918 op 59 jarige leeftijd in het St. Joseph’s College in Mill Hill.

Fr. Gerard Raatger, geboren te Rossum in Gelderland op 1 januari 1849 en Priester gewijd op 20 september 1879 in Hammersmith, Londen. Hij werkte in Afgahanistan als legeraalmoezenier en later in het Vicariaat van Madras in India. Hij keerde terug naar Nederland in 1922 en overleed in 1932 op de leeftijd van 83 jaar.

Br. Jan (Servatius) Kraakman, geboren op 5 juli 1910 in Scharwoude en de eeuwige eed gedaan op 15 augustus 1945 in Haelen. Hij werkte in Haelen en Vrijland waar hij overleed op de leeftijd van 56 jaar in 1966.

Fr. Joseph Whelan, geboren te Shaw, Lancashire in Engeland op 28 maart 1897 en Priester gewijd op 20 juli 1930 in Mill Hill.
Hij werkte in India, Roosendaal en Courtfield en overleed in Freshfield op de leeftijd van 79 jaar in 1976.

Fr. Bart Kaptein, geboren te Heemstede op 1 december 1916 en Priester gewijd op 9 juli 1944 te Roosendaal.
Van 1945 tot aan zijn overlijden te Rawalpindi in 1983 op de leeftijd van 86 jaar werkte hij in India en Pakistan.

Fr. Fokko Ros, geboren te Groningen op 18 september 1928 en Priester gewijd in Mill Hill op 8 juli 1956. Hij studeerde verder in Nijmegen en werd leraar in Tilburg, Oeganda en Roosendaal. In 1987 schreef hij “100 jaar Mill Hill in Nederland” en vertrok naar Oeganda in 1989 om daar de “History of Mill Hill in Uganda” te schrijven. Hij overleed in Kampala 64 jaar oud in 1992.

Fr. Toon Mulders, geboren te Tilburg op 14 januari 1910 en Priester gewijd op 14 juli 1935 in Mill Hill.
Hij werd benoemd voor Noord Borneo en later, in 1971 naar Australië. In 1977 nam hij zijn intrek in Vrijland en overleed daar op de leeftijd van 84 jaar in 1994.


2 november

Mgr. Robert Winckley, geboren in Chipping, Engeland op 19 februari 1860 en Priester gewijd te Kensington op 21 september 1889. Hij werd benoemd voor de Prefectuur van Kashmir en Kafiristan.
In 1916 werd hij daar Prefect Apostolic en Overste van de Mill Hill Missionarissen.
Hij overleed 70 jaar oud in 1930.

Fr. Jaques van Mansfeld, geboren te Bergen op Zoom op 30 november 1878 en Priester gewijd op 19 december 1903 in het St. Joseph’s College te Mill Hill.
Van 1903 tot 1909 was hij leraar in Roosendaal en van 1909 tot aan zijn overlijden in 1968 werkte hij in de Filippijnen. Hij werd 89 jaar oud.

Fr. Piet Payens, geboren te Edam op 4 februari 1021 en Priester gewijd 19 december in Roosendaal.
Van 1945 tot 1947 werkte hij in Castricum en vertrok in 1947 naar Kodok in Soedan. In 1949 ging hij naar Malakal en werkte daar tot 1953 toen hij benoemd werd als leraar in Hoorn. In 1957 keerde hij terug naar Malakal en werd het land uit gewezen in 1964. Van 1964 tot 1991 werkte hij in Kenia, in het Diocees Ngong. Hij keerde terug naar Castricum in 1991 en overleed daar op de leeftijd van 73 jaar in 1994.


3 november

Fr. Jan Aelen, geboren te Tilburg op 26 oktober 1876 en Priester gewijd voor het Diocees van ‘s-Hertogenbosch
Op 19 april 1902 werd hij lid van de Congregatie van Mill Hill en werd benoemd voor het Diocees Madrad in India. In 1928 werd hij benoemd naar Nellore.
In 1950 keerde hij terug naar Nederland en overleed datzelfde jaar op de leeftijd van 74 jaar.

Fr. John Wrenn, geboren te Rathkieran in Ierland op 24 september 1940 en Priester gewijd op 18 juni 1972 in Clonmel, Ierland door Mgr. Gerald Mahon mhm.
Hij werkte in Kameroen en later in Engeland als procurator. In 1997 overleed hij op de leeftijd van 57 jaar.

Zr. Philip Silver, overleden in 1985.


4 november

Fr. Joseph Hölzl, geboren in Hohenpeissenberg, Bavaria in Duitsland op 20 maart 1906 en Priester gewijd door Mgr. Biermans in Mill Hill op 19 juli 1931.
Hij werd benoemd voor de Prefectuur van Kavirondo in Kenia en werkte daar tot 1964.
Gedurende de 2de Wereldoorlog oorlog was hij geïnterneerd in Zuid Afrika.
In 1964 trok hij zich terug in Oostenrijk en overleed op de leeftijd van 59 jaar in Innsbruck.


Fr. Andreas Zangerl, geboren te Zams, in Zuid Tirol op 12 februari 1883 en Priester gewijd op 22 juli 1906 in Mill Hill.
Van 1906 tot 1967 werkte hij in Nieuw Zeeland in de Maori Missie en overleed in Auckland Nieuw Zeeland op de leeftijd van 84 jaar in 1967.

Zr. Theodora Dullaert, overleden in 1991.


5 november

Fr. Matthew McHugh, geboren te Glasgow in Schotland op 18 april 1918 en Priester gewijd op 29 juni 1944 te Glasgow.
Van 1944 tot 1949 was hij leraar in Freshfield. In 1949 vertrok hij naar Borneo en werkte in de diocesen van Sarawak en Kuching tot 1958 toen hij werd benoemd als Procurator in Glasgow. In 1967 keerde hij terug naar het diocees van Kuching tot 1971 toen hij weer naar Glasgow terug kwam. Aanvankelijk zou dit tijdelijk zijn, maar in 1978 werd hij Rector in Glasgow tot aan zijn overlijden in het ziekenhuis van Edgware in Londen op de leeftijd van 63 jaar in 1981.

Fr. Jan van der Hulst, geboren te Lierop op 13 december 1923 en Priester gewijd op 13 juli 1952 in het St. Joseph´s College van Mill Hill.
Van 1952 tot 1973 werkte hij in Oeganda. Van 1973 tot 1985 werkte hij als Pastor in Nederland en van 1985 tot 1987 was hij Administrator in het Mill Hill Huis in Nairobi. Van 1987 tot 1998 was hij weer Pastor in Nederland en nam zijn intrek in Vrijland in 1998 waar hij datzelfde jaar overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Fr. Willem Dekker, overleden in 2010

Zr. Xavier Gerl, overleden in 1960.6 november

Fr. Gerard Dick, geboren te Newcastle upon Tyne in Engeland op 12 maart 1914 en Priester gewijd op 14 juli 1946 in Mill Hill.
Datzelfde jaar vertrok hij naar het Vicariaat van de Boven Nijl waar hij werkte tot aan zijn overlijden in 1948 op de nog jonge leeftijd van 34 jaar.

Fr. Herman Thijsen, geboren te Volkel op 14 februari 1911 en Priester gewijd in Mill Hill op 9 juli 1938.
Van 1938 tot 1941 was hij leraar in Tilburg en van 1941 tot 1955 procurator in Hoorn. In 1955 werkte hij in Oosterbeek en ontfermde zich over de Juvenisten met wie hij in 1957 verhuisde naar Haelen. In 1958 werd hij benoemd als procurator in Roosendaal alwaar hij overleed op de leeftijd van 47 jaar in datzelfde jaar.

Fr. Pierre Janssen, geboren te Helden in Limburg op 13 mei 1920 en Priester gewijd op 14 juli 1946 te Roosendaal. Hij vertrok nog datzelfde jaar naar het Diocees Kisumu in Kenia en werkte daar tot 1966 toen hij werd benoemd voor Tilburg, als leraar. Van 1976 tot 1995 deed hij Pastoraal werk en trok zich terug in Vrijland waar hij overleed op de leeftijd van 80 jaar in 2000.

Zr. Bede Evans, overleden in 1982.

Zr. Celeste Ainsworth, overleden in 1991.


7 november

Fr. Gerard Bouma, geboren te Joure, in Friesland op 2 februari 1879 en Priester gewijd op 20 september 1902 in Mill Hill door Mgr. Henry Hanlon, Apostolisch Vicaris van de Boven Nijl in Oeganda.
Van 1902 tot 1924 werkte hij in Oeganda en van 1924 tot aan zijn overlijden in 1929 in Kenia op de leeftijd van 50 jaar.

Fr. Gerard van Roozendaal, geboren op 9 september 1900 in Spanbroek en Priester gewijd op 18 juli 1926 in Mill Hill door Mgr. Biermans, Algemeen Overste.
Van 1926 tot 1955 werkte hij in Kameroen, het Diocees van Buea. In 1955 trok hij zich terug in Nederland en nam zijn intrek in Vrijland in 1959 waar datzelfde jaar overleed op de leeftijd van 59 jaar.

Mgr. Jan Reesinck, geboren op 22 februari 1881 en Priester gewijd op 19 september 1908 in Mill Hill. Van 1908 tot 1929 werkte hij in Oeganda en van 1929 tot 1931 als leraar in Tilburg en Roosendaal. In 1931 werd hij Rector van St. Joseph´s College in Mill Hill en tweede Consultor van het Algemeen Bestuur van Mill Hill. In 1938 werd hij tot Bisschop gewijd voor het Vicariaat van de Boven Nijl in Oeganda.
In 1950 trok hij zich terug in het Missiehuis van Hoorn waar hij in 1963 overleed op de leeftijd van 82 jaar.

Fr. Bart Santbergen, geboren te Fijnaart op 23 maart 1918 en Priester gewijd op 12 juli 1942 in Roosendaal.
Hij werd benoemd voor studies in Nijmegen en Tilburg waarna hij leraar werd in het St. Jozef Studiehuis.
In 1945 vertrok hij naar de Prefectuur van Basankusu in Kongo. Hij werd in 1946 vermoord in Yamboyo op de leeftijd van 46 jaar.

Bro. Willem (Cyprian) Kropman, geboren in Hatert op 16 december 1913 en de eeuwige eed gedaan op 4 mei 1938 in Tilburg. Van 1933 tot 1950 werkte hij resp. in Vrijland, Haelen en weer Vrijland. In 1950 vertrok hij naar India, het Diocees Nellore. Hij werkte daar tot 1981 toen hij zich terug trok in het Broederhuis in Oosterbeek en in 1933 nam hij zijn intrek in Vrijland waar hij overleed in 1997 op de leeftijd van 83 jaar.

Fr. Jaap Tol, geboren te Volendam op 2 juni 1919 en Priester gewijd op 9 juli 1944 in Roosendaal.
Van 1946 tot 1967 werkte hij in Kameroen en van 1968 tot 1972 was hij lid van een pastoraal team in Monster. In 1972 werd hij benoemd tot Pastoor in deze Parochie.
In 1989 ging hij met emeritaat en overleed in 2002 op de leeftijd van 83 jaar.

Fr. William Naylor, geboren in St. Helens, Liverpool op 30 maart 1933 en Priester gewijd op 8 juli 1956 in Mill Hill.
Na zijn wijding studeerde hij chemistry en physics in Cambridge en daarna scheikunde in de universiteit van Cork.
In 1959 werd hij benoemd naar Pakistan en doceerde in Abbotabad and St. Mary’s in Rawalpindi.
In 1965 werd hij benoemd voor Lochwinnoch en nog datzelfde jaar naar Burn Hall. In 1968 werd hij weer benoemd voor Lochwinnoch. In 1970 ging hij in de Pastoraal in Liverpool Diocees en werd Pastoor in Wigan.
Hij overleed in Wigan op de leeftijd van 70 jaar in 2003.

Zr. Roberta Hussey, overleden in 1970.


8 november

Fr. Alphons Jordan, geboren in Crook, Engeland op 16 september 1907 en Priester gewijd op 17 september 1933 in Mill Hill door Mgr. Biermans.
Van 1933 tot 1957 werkte hij in Oeganda en van 1957 tot 1959 als leraar in Burn Hall.
Hij overleed in 1959 op de leeftijd van 52 jaar.

Fr. Leo Bartels, geboren te Venlo op 13 januari 1899 en Priester gewijd op 20 juli 1924 in Mill Hill.
In 1924 vertrok hij naar Kenia waar hij werkte in het Diocees Kisumu tot 1983. Leo heeft vooral bekendheid verworven door zijn boetseerkunst. In 1983 keerde hij terug naar Nederland en nam zijn intrek in Vrijland en overleed kort daarop in het ziekenhuis van Arnhem op de leeftijd van 84 jaar.

Fr. Bernard Mintern, geboren op 17 juni 1913 te Battersea in Engeland en Priester gewijd op 9 juni 1940 te Mill Hill.
Van 1940 tot 1943 studeerde hij aan de Universiteit in Liverpool en vertrok in 1943 naar Kenia waar hij tot 1971 werkte in het Diocees van Kisumu.
Van 1971 tot 1976 werkte hij in Ngong Diocees als secretaris van Bisschop Davies.
In augustus 1984 keerde hij terug naar Engeland voor medische behandeling en overleed in november van dat jaar op de leeftijd van 71 jaar.

Zr. Catherine Mulrooney, gestorven in 1969.

Zr. Olivia Stridgen, overleden in 1993.


9 november

Fr. Joseph Bougle, geboren te Manchester op 5 november 1863 en Priester gewijd op 19 maart 1897 te Mill Hill door Kardinaal Herbert Vaughan.
Hij werd benoemd voor India, de Prefectuur van Kashmir en Kafiristan en werkte daar tot 1922 toen hij zich terug trok in Engeland. Hij overleed in Liverpool op de leeftijd van 69 jaar in 1932.

Zr. Dolorosa Taylor, overleden in 1972.

Zr. Sylvester Bush, overleden in 1979.


10 november

Fr. Eugene Schoonhof, geboren op 2 augustus 1873 en Priester gewijd in het St. Joseph’s College te Mill Hill op 24 september 1898 door Herbert Kardinaal Vaughan.
Hij werkte van 1898 tot 1937 in Nieuw Zeeland en keerde in 1937 naar Nederland terug om zijn intrek te nemen in Vrijland waar hij in 1950 overleed, 77 jaar oud.

Fr. Adriaan Vos, geboren op 2 augustus 1904 in Lage Zwaluwe en Priester gewijd in Mill Hill door Mgr. Biermans op 21 juli 1929. Van 1929 tot 1939 werkte hij in Sarawak, in Borneo. In 1939 werd hij procurator in Tilburg en vertrok weer naar Sarawak in 1945. Hij overleed in Borneo op 58 jarige leeftijd in 1962.

Fr. Adriaan van Vliet, geboren te Utrecht op 11 februari 1904 en Priester gewijd op 21 september 1929 in de Basiliek van St. Jan van Lateranen, in Rome.
Hij studeerde in Rome tot 1931, werd leraar in Mill Hill tot 1937 toen hij naar India ging en daar werkte tot 1958.
Van 1958 tot 1960 was hij weer leraar in Mill Hill.
In 1960 werd hij Congregatie Vertegenwoordiger in Nederland. Hij overleed in Arnhem op de leeftijd van 61 jaar in 1965.

Fr. Raymond Docxs, geboren 31 maart 1904 in Antwerpen en Priester gewijd op 9 juli 1933 in Mill Hill door Mgr. Biermans.
Van 1933 tot 1948 werkte hij in Kongo en van 1948 tot 1955 als Procurator in Antwerpen. Van 1955 tot 1965 werkte hij weer in Kongo en daarna in Antwerpen als Pastor. Hij trok zich terug in Vrijland in 1970 en overleed in 1972 op de leeftijd van 68 jaar.

Fr. Josef Gasser, geboren in Nussbaumer, Italië op 3 augustus 1930 en Priester gewijd op 8 juli 1956 in Mill Hill.
Hij werkte in Kenia tot aan zijn overlijden in Kaplong op de leeftijd van 63 jaar in 1993.

Zr. Odilia Kuhn, overleden in 1950.


11 november

Fr. Daniel Henessey, geboren in Hilsport, Douglas, Co. Cork in Ierland op 1 november 1919 en Priester gewijd op 14 juli 1946 in Mill Hill.
Van 1946 tot 1964 werkte hij in Soedan, the Prefectuur van Kodok en later in het Diocees van Malakal.
In 1964 werd hij uitgewezen en ging naar Kenia, het Diocees van Kisumu waar hij werkte tot aan zijn overlijden op de leeftijd van 53 jaar, in 1972.


12 november

Fr. William Ross, geboren op 26 januari 1888 en Priester gewijd op 20 september 1913 in Mill Hill.
Hij werkte in het Vicariaat van de Boven Nijl en overleed in 1969 op de leeftijd van 81 jaar.

Fr. George Stewart, geboren op 6 januari 1890 in Dublin en Priester gewijd op 11 juli 1920 in Mill Hill.
Van 1920 tot 1936 werkte hij in India, Kashmir en van 1936 tot aan zijn overlijden in 1975 in resp. Freshford, Glasgow en Dublin. Hij werd 85 jaar oud.

Fr. John Jackson, geboren in Dernakesh, Co. Cavan in Ierland op 12 mei 1918 en Priester gewijd op 14 juli 1946 in het St. Joseph’s College Mill Hill.
Van 1946 tot 1969 werkte hij in Borneo, in de Prefectuur van Sarawak en later in de Prefectuur van Kuching.
Van 1969 tot 1985 werkte hij als Pastor in de Verenigde Staten van Amerika. Hij overleed in St. Petersburg, Florida op de leeftijd van 67 jaar in 1985.


13 november

Fr. Gijsbert Benne, geboren te ‘s Hertogenbosch op 20 september 1900 en Priester gewijd op 19 juli 1925 in Mill Hill door Mgr. Biermans. Van 1925 tot 1945 werkte hij in Oeganda. Hij overleed in 1945 op de leeftijd van 45 jaar.

Br. Theo (Theodore) Orie, geboren te Wassenaar op 7 december 1891 en de eeuwige eed gedaan op 4 juni 1915 in Mill Hill. Hij werkte resp. in Mill Hill, Freshfield, Arnhem, Roosendaal en Tilburg, alwaar hij overleed in 1946 op de leeftijd van 54 jaar.

Fr. Richard Turner, geboren te Middlesborough op 11 maart 1888 en Priester gewijd in Mill Hill op 28 april 1912. Van 1912 tot 1927 werkte hij op de Caribische Eilanden en van 1927 tot aan zijn overlijden in Mill Hill in 1948 op 60 jarige leeftijd.

Fr. Josef Hinterhuber, geboren op 13 september 1884 in Bruneck, Oostenrijk en Priester gewijd op 26 juli 1911 in Innsbruck. Van 1911 tot 1929 werkte hij in de Filippijnen en daarna 4 jaren in Brixen en vervolgens van 1933 tot 1958 weer in de Filippijnen. In 1958 keerde hij terug naar Brixen en overleed daar in 1965, 78 jaar oud.

Fr. Michael Fox, geboren te Middlesborough op 1 oktober 1908 en Priester gewijd op 14 juli 1935 in Mill Hill. Van 1935 tot 1947 werkte hij in Oeganda en vervolgens in Freshfield als Leraar. In 1951 werd hij Rector in Freshfield en Procurator. Hij overleed in 1969 op de leeftijd van 61 jaar.

Fr. Francis McGough, geboren op 3 maart 1905 en Priester gewijd op 20 juli 1930 in Mill Hill.
Van 1930 tot 1951 werkte hij in Oeganda. Hij kwam ziek naar Engeland terug en werkte in Freshford tot hij terug keerde naar Oeganda in 1956. In 1960 kwam hij weer terug en deed Pastoraal werk in Engeland tot hij zich terug trok in Herbert House in 1963. Hij overleed daar op de leeftijd van 70 jaar in 1976.

Fr. Wilhelm Maierhofer, geboren op 6 juli 1910 en Priester gewijd op 14 juli 1935 in Mill Hill.
Van 1935 tot 1945 werkte hij in Brixen en in Udine tot 1947. In 1947 werd hij Procurator Generaal in Rome tot aan zijn vertrek naar de Filippijnen in 1951 waar hij werkte tot 1977 toen hij terug keerde naar Brixen.
Hij overleed in Bozen Italië op de leeftijd van 89 jaar in 1999.

Fr. Ben stukart, overleden in 2006.


14 november

Zr. Emilia Steiner, overleden in 1982.

Zr. Eamonn McCarron, 7de Algemeen Overste,
overleden in 1990.15 november

Br. Bernard (Philip) Paping, geboren te Groningen op 15 september 1905 en de eeuwige eed gedaan op 6 september 1931 in Burn Hall. Hij werkte vervolgens in Burn Hall en Freshfield waar hij overleed op de leeftijd van 29 jaar in 1934.

Fr. Frans van Mansfeld, geboren in Bergen op Zoom op 10 januari 1864 en Priester gewijd in Hammersmith op 5 maart 1887. Van 1887 tot 1903 werkte hij in India en keerde daarna terug naar Nederland waar hij overleed in 1941 op de leeftijd van 77 jaar.

Fr. Johann Becker, geboren in Werl, Duitsland en Priester gewijd op 8 januari 1882 voor het Diocees van Salford. In 1886 kwam hij bij Mill Hill en vertrok naar Nieuw Zeeland waar hij werkte tot aan zijn overlijden in 1941 op de leeftijd van 85 jaar.

Fr. Franz Sparber, geboren in Stifles, Oostenrijk op 17 december 1876 en Priester gewijd op 21 december 1899 in Brixen. Hij werd benoemd voor Brixen en twee jaar later als Rector in Brixen. In 1927 ging hij naar Oeganda en keerde terug naar Oostenrijk in 1941 om Rector te worden in Absam. Hij overleed in Brixen op de leeftijd van 74 jaar in 1951.

Fr. Jan Kerkhoff, geboren in Nijmegen op 14 februari 1877 en Priester gewijd op 17 november 1901 in Mill Hill. Hij vertrok naar Oeganda in 1901 en overleed daar in 1951 op de leeftijd van 74 jaar.

Fr. Thijs Warthenbergh, geboren in Amsterdam op 14 februari 1914 en Priester gewijd op 9 juli 1939 in Mill Hill. Hij werd benoemd voor de Kongo en werkte daar van 1939 tot 1949 toen hij verder studeerde in Antwerpen. In 1949 keerde hij terug naar Kongo en werkte daar tot aan zijn overlijden in 1963, 49 jaar oud.

Fr. Bernard Heijboer, geboren te Haarlem op 16 juli 1903 en Priester gewijd op 15 juli 1928 in Mill Hill door Mgr. Biermans. Van 1928 tot 1937 was hij leraar in Roosendaal en Redacteur van de Annalen. In 1937 vertrok hij naar Kongo, werkte daar tot 1964 toen hij terug keerde naar Roosendaal om Procurator te worden. In 1972 trok hij zich terug in Vrijland en overleed in 1973 op 70 jarige leeftijd.

Fr. John McDermott, geboren te Bradford in Engeland op 15 februari 1910 en Priester gewijd op 14 juli 1935 in Mill Hill.
Hij werkte in Kameroen, het Diocees van Buea van 1935 tot 1989 toen hij zich terug trok in Herbert House, Freshfield. Hij overleed daar op 79 jarige leeftijd in 1989.

Fr. August Stockmann, overleden in 2006.

Zr. Michaelina Hayes, overleden in 1920.S


17 november

Fr. Christiaan van den Biessen, geboren te Amsterdam op 8 juli 1864 en Priester gewijd in Hammersmith op 24 september 1887. Van 1887 tot 1891 studeerde hij in Rome en Leuven en doceerde in Mill Hill van 1891 tot 1909 toen hij Kapelaan werd in Stow-in-the-Wold. In 1940 ging hij naar Herbert House, Freshfield en overleed daar in 1951 op 87 jarige leeftijd.

Fr. Thomas O’Brien, geboren in Hampstead op 12 april 1874 en Priester gewijd op 18 juli 1897 in Mill Hill door Kardinaal Herbert Vaughan. Van 1897 tot 1907 was hij leraar in Freshfield en in 1907 vertrok hij naar de Filippijnen waar hij werkte tot 1939 toen hij zich terug trok in Freshfield, Herbert House. Hij overleed daar in 1960 op de leeftijd van 86 jaar.

Fr. Max Abler, geboren in Mittelberg, Oostenrijk op 9 oktober 1881 en Priester gewijd op 17 september 1905 in Mill Hill. Van 1905 tot 1936 werkte hij in de Fillippijnen. In 1936 keerde hij terug naar Oostenrijk en trok zich terug in Mittelberg. Hij overleed in 1969 op de leeftijd van 88 jaar.

Fr. Bas van der Hoorn, geboren te Lisse op 31 mei 1916 en Priester gewijd op 12 juli 1942 in Roosendaal.
Van 1942 tot 1946 was hij leraar in Tilburg en vervolgens van 1946 tot 1950 in Haelen, waarna hij tot 1950 les gaf in Hoorn. In 1951 ging hij naar de Filippijnen en in 1983 naar de U.S.A. In 1989 weer terug naar de Filippijnen en uiteindelijk in 1990 terug naar Nederland, Vrijland waar hij datzelfde jaar overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Fr. Jan Heuschen, geboren in Den Haag op 25 januari 1933 en Priester gewijd op 13 juli 1958 in Mill Hill.
Van 1958 tot 1968 werkte hij in Borneo en van 1968 tot 1971 in Tilburg, promotie werk. In 1971 keerde hij terug naar Borneo en werkte daar in Miri tot 1984 toen hij terug keerde naar Nederland voor Pastoraal werk. In 1989 trok hij zich terug in Vrijland. Hij overleed in 2000 op de leeftijd van 67 jaar.

Zr. Dominic Smeele, overleden in 1950.
Zr. St. James Magee, overleden in 1995.


18 november

Fr. James Gore, geboren in Woolton, Engeland op 23 juli 1846 en Priester gewijd op 9 oktober 1870 in Kensington, London.
Hij werkte als Procurator in Mill Hill van 1870 tot 1871 en vertrok toen naar Amerika waar hij overleed in 1876 op de leeftijd van 30 jaar.

Fr. Anton Haidegger, geboren op 17 januari 1856 in Sterzing, Oostenrijk en Priester gewijd op 23 december 1882 in Hammersmith, Londen.
In 1882 vertrok hij naar Noord Borneo, de Prefectuur van Labuan. Hij overleed in 1935 op de leeftijd van 79 jaar.

Fr. Theo van der Linden, geboren te Arnhem op 9 februari 1877 en Priester gewijd op 30 november 1904 in
Mill Hill. Van 1904 tot 1941 werkte hij in Kongo waar hij overleed op de leeftijd van 64 jaar in 1941.

Fr. Frans Hoefnagels, geboren te Haaren op 9 november 1927 en Priester gewijd op 11 juli 1954 in Mill Hill.
Van 1954 tot 1957 was hij leraar in Tilburg en vertrok naar Oeganda in 1957 waar hij werkte in het Diocees van Tororo tot 1973 toen hij bij het Promotie team kwam in Roosendaal. In 1977 werd hij benoemd voor de “Mission Bookshop” in Mill Hill. Hij overleed in Mill Hill in 1978 op de leeftijd van 51 jaar.

Fr. Josef Hopfgarner, geboren op 22 maart 1929 en Priester gewijd in Mill Hill op 7 juli 1957.
Hij werd benoemd voor het Diocees Rawalpindi in Pakistan en werkte daar tot zijn benoeming voor Coesfeld, Duitsland in 1965. In 1966 verhuisde hij naar Müster en werkte daar tot 1989.
In 1989 is hij op de leeftijd van 60 jaar overleden terwijl hij op reis was in Cairo, Egypte.

Fr. William Rawlinson, geboren in Liverpool op 20 juli 1921 en Priester gewijd op 29 juni 1945 in Glasgow.
Na zijn wijding ging hij voor verdere studies naar Cambridge en Durham. Na afgestudeerd te zijn werd hij benoemd voor het Diocees Kampala, in Oeganda en werkte daar van 1953 tot 1968. In 1968 werd hij benoemd voor het Instituut AMACEA en twee jaar later ging hij voor een jaar naar Tanzania. In 1971 kreeg hij een benoeming voor Kisii Diocees in Kenia en werkte daar tot hij ging rusten in Freshfield, Herbert House in 1984. Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar in 1993.


19 november

Br. Joseph Rogan (Student), geboren in Kilcullen, Co. Kildare in Ierland.
Joseph was tijdelijk lid van Mill Hill en in de laatste jaren voor de Priesterwijding toen hij ziek werd en overleed in Mill Hill op 19 november 1918.

Fr. Arie Rijk, geboren in Goes op 15 december 1880 en Priester gewijd op 21 september 1907 in Mill Hill.
Van 1907 tot 1930 werkte hij in de Filippijnen en van 1932 tot 1950 als Procurator voor de Filippijnen in Amerika. In 1950 kwam hij naar Vrijland en overleed daar in 1954 op de leeftijd van 73 jaar.

Fr. Jan Leffers, geboren in Groningen op 28 december 1919 en Priester gewijd op 9 juli 1944 in Roosendaal.
Van 1945 tot 1954 werkte hij in Kenia en van 1954 tot 1960 in het St. Jozef Broederhuis in Arnhem. Daarna weer in Ngong Diocees, Kenia waar hij overleed op de leeftijd van 57 jaar in 1977.

Fr.Gerard Braam, geboren te Heemstede op 7 september 1905 en Priester gewijd op 19 juli 1932 in Mill Hill door Mgr. Biermans.
Van 1931 tot 1971 werkte hij in Basankusu, Kongo.
In 1971 trok hij zich terug in Vrijland en overleed aldaar in 1979 op de leeftijd van 74 jaar.

Fr. Louis Zotz, geboren in Piller, Oostenrijk op 22 april 1903 en Priester gewijd op 20 juli 1930 in Mill Hill door Mgr. William Bouter mhm Bisschop van Nellore, India.
Hij werd benoemd voor de Filippijnen waar hij werkte tot 1972 toen hij Pastoraal werk ging doen in Oostenrijk.
Hij overleed in Zaunhof, Oostenrijk op 80 jarige leeftijd in 1989.

Zr. Baptista Smithson, overleden in 1996.


20 november

Br. Kees (Cornelius) Heddes, geboren in Anna Pawlona op 4 december 1892 en de eeuwige eed gedaan in Tilburg op 29 april 1925.
Kees werkte bijna zijn hele missionarisleven in Tilburg en voor korte tijd in Vrijland waar hij op de leeftijd van 77 jaar is overleden in 1970.

Zr. Benedict Hayhurst, overleden in 1948.


21 november

Fr. Antoon Kroot, geboren in Zwolle op 1 november 1849 en Priester gewijd op 3 december 1878 in Mill Hill.
Na zijn wijding werd hij benoemd voor het Vicariaat Madras in India waar hij werkte tot zijn overlijden in Kurnool op de leeftijd van 69 jaar in 1918.

Fr. Gerard Bisschop, geboren in Nijmegen op 13 december 1913 en Priester gewijd op 9 juli 1939 in Mill Hill door Bisschop Peter Rogan mhm.
Van 1939 tot 1972 werkte hij in India, het Diocees Nellore. Van 1972 tot 1975 deed hij pastoraal werk in Nederland en van 1975 tot 1984 was hij werkzaam in de Nederlandse Antillen. In 1984 keerde hij terug naar Nederland en nam zijn intrek in Vrijland waar hij overleed op de leeftijd van 76 jaar in 1989.

Br. Anton (Ulrich) Plattner, geboren in Nova Ponenti, Zuid Tirol op 8 mei 1911 en de eeuwige eed gedaan op 9 mei 1940 in Mill Hill.
Gedurende de tweede wereldoorlog was hij geïnterneerd in Canada van 1940 tot 1946.
Na de oorlog werd hij benoemd naar Brixen waar hij werkte tot 1950 toen hij benoemd werd voor Freshfield en daar in de tuinderij werkte tot 1960. Hier volgde een benoeming voor Dublin, tot 1973. In 1973 keerde hij terug naar Brixen waar hij zich officieel terug trok in 1981 om te rusten.
Hij overleed in Bozen op de leeftijd van 83 jaar in 1994.

Zr. Catherine O’Shaughnessy, overleden in 1922.


22 november

Fr. John Kenny, geboren in Manchester op 12 juni 1891 en Priester gewijd op 27 juli 1919 in Mill Hill.
Datzelfde jaar vertrok hij naar Oeganda en werkte in Tororo Diocees tot aan zijn overlijden in 1920 op de leeftijd van 29 jaar.

Fr. Mattieu Heiman, geboren in Rotterdam op 3 februari 1898 en Priester gewijd op 20 juli 1924 in Mill Hill.
In 1924 vertrok hij naar de Filippijnen en werkte daar tot aan zijn overlijden in 1941 op de leeftijd van 44 jaar.

Fr. Bernard Traynor, geboren in Wellington, Engeland op 25 november 1903 en Priester gewijd op 17 juli 1927 in Mill Hill door Mgr. Biermans.
Hij studeerde in Cambridge tot 1930 toen hij leraar werd in Freshfield. In 1938 werd hij benoemd voor Kenia, het Diocees van Kisumu, waar hij werkte tot hij benoemd werd als procurator in Mill Hill in 1954. In 1982 trok hij zich terug in Herbert House, Freshfield waar hij kort daarop overleed op de leeftijd van 74 jaar.
Op verzoek van de Knights of St. Columbus is hij begraven in het kerkhof van Mill Hill in Londen.

Br. Thomas (Florian) Fleischman, geboren in Goldrain, Zuid Tirol op 15 juli 1899 en de eeuwige eed gedaan op 25 maart 1936 in Brixen.
Naast zijn opleiding in Vrijland werkte hij zijn hele leven in de Mill Hill huizen van Brixen en Absam. Hij overleed in Brixen op de leeftijd van 84 jaar in 1983.

Fr. Alfred McCarthy, geboren in Liverpool op 5 december 1901 en Priester gewijd op 20 juli1930 in Liverpool.
Van 1930 tot 1967 werkte hij in Noord Borneo, in de Prefectuur Jesselton.
In 1967 werd hij benoemd als Procurator in Mill Hill en later in Glasgow. Hij trok zich terug in Freshfield, Herbert House in 1969 en overleed daar op de leeftijd van 82 jaar in 1983.

Fr. Jan Preyde, geboren in Diesen op 14 februari 1923 en Priester gewijd in Mill Hill op 8 juli 1951.
Na zijn wijding vertrok hij naar het diocees Kisumu in Kenia en werkte daar tot de verdeling van het diocees en werkte toen in Kisii diocees tot 1975 toen hij terug keerde naar Nederland en Pastoor werd in Waalwijk.
In 1985 trok hij zich terug in Vrijland en was daar nog enige jaren actief met promotiewerk. In september 2003 vertrok Jan naar Huize Bergweide in Heerlen en overleed daar op 22 november 2003 op de leeftijd van 80 jaar.

Zr. Christopher Julius McCormick, overleden in 2001.


23 november

Fr. Edmund Farmer, geboren in Londen op 20 november 1869 en Priester gewijd op 15 april 1894 in Mill Hill door Herbert Kardinaal Vaughan.
Van 1894 tot 1901 was hij leraar in Mill Hill en van 1901 tot 1924 Rector van het St. Peters College in Freshfield.
In 1924 werd hij Eerste Consultor en Vicaris Generaal van Mill Hill. In 1928 trok hij zich terug in Freshfield en overleed daar in 1929 op de leeftijd van 60 jaar.

Fr. Jan de Bree, geboren op 29 november in Houten en priester gewijd op 14 juli 1935 in Mill Hill.
In 1935 vertrok hij naar Nieuw Zeeland en werkte daar tot aan zijn overlijden in Hamilton op de leeftijd van 84 jaar.

Zr. Dorothea Mulholland, overleden in 1957.


24 november

Fr. Thomas Wallis, geboren in 1872 en Priester gewijd op 22 september 1900 in Mill Hill.
Hij werd ziek en verzorgd in Patricroft waar hij datzelfde jaar overleed op de leeftijd van 28 jaar.

Fr. Julius Verbrugge, geboren op 3 mei 1861 in Izeghem, Vlaanderen in België en Priester gewijd op 22 september 1888 in Hammersmith, Londen.
Hij werkte in Borneo van 1888 tot 1900 toen hij ziek terugkeerde en verzorging nodig had. Na een jaar werd hij benoemd als leraar in Brixen.
In 1905 ging hij naar de Filippijnen, het Diocees Jaro.
In 1914 was hij gedelegeerde bij het Algemeen Kapittel in Mill Hill.
Van 1915 tot 1919 werkte hij in Amerika om geld in te zamelen en missie te prediken. Hij trok zich in 1919 terug in Gent en overleed daar in 1939 op de leeftijd van 75 jaar.

Zr. Regina Hoey, overleden in 1940.

Zr. Rosa Pichler, overleden in 1983.


25 november

Fr. Pierre Peeters, geboren in Weert op 25 februari 1908 en Priester gewijd op 12 juli 1936 in Mill Hill.
Hij werkte in Borneo van 1936 tot 1957 toen hij naar Nederland terugkeerde omdat hij ziek was.
Hij overleed in het ziekenhuis van Rotterdam op de leeftijd van 49 jaar in 1957.

Br. Jan (Richard) van der Heijde, geboren te Vriezenveen op 6 mei 1906 en de eeuwige eed gedaan op 6 mei 1933 in Mill Hill.
Hij werkte vervolgens in Mill Hill en Freshfield. En 1946 ging hij rusten in Vrijland. In 1950 ging hij voor een periode van 16 jaar naar Beltrum. Hij overleed in 1966 op de leeftijd van 60 jaar.

Fr. Jan Tijsen, geboren te Soerendonk op 2 maart 1913 en Priester gewijd op 12 juli 1942 in Roosendaal.
Hij gaf les in Tilburg, Hoorn en Haelen en vertrok in 1958 naar Borneo. In 1971 werd hij benoemd voor Pastoraal werk in Nederland en van 1973 tot 1977 werkte hij met de Josephite Fathers in Amerika. In 1977 ging hij voor Pastoraal werk naar Canada en overleed in Albany op de leeftijd van 68 jaar in 1981.

Mr. Theodore Ntengong, geboren 11 februari 1982; overleden 25 november 2007.

Zr. Margaret Ward, overleden in 1995.


26 november

Br. Josef (Cassian) Grassl, geboren in Hochegg in Stulz, Zuid Tirol op 4 januari 1911 en de eeuwige eed gedaan op 15 augustus 1946 in Vrijland. Hij werkte in vrijland tot 1942 toen hij naar Tilburg werd benoemd.
Na 26 jaar in Tilburg gewerkt te hebben op de boerderij ging hij naar het St. Jozef Broederhuis in 1968 en werkte daar nog tot 1991 toen hij ging rusten in Brixen.
Hij overleed in Brixen in het jaar 1994 op de leeftijd van 83 jaar.

Fr. Joseph van den Dries, geboren in Tilburg op 10 januari 1910 en Priester gewijd op 8 juli 1934 in Mill Hill door Mgr. Biermans.
Hij ging voor verdere studies naar Rome en werd daarna in 1937 leraar in Mill Hill en Lochwinnoch. In 1946 werd hij Rector in Roosendaal en in 1952 rector in Haelen.
In 1958 ging hij naar Kenia, zijn eerste missie benoeming en werkte daar tot 1972 toen hij terug ging naar Nederland voor pastoraal werk.
Hij trok zich terug in vrijland in 1985 en overleed daar op 90 jarige leeftijd in 2000.

Zr. Annunciata McKenna, overleden in 1942.27 november

Fr. Theo Böhm, geboren in Zoetermeer op 24 november 1888 en Priester gewijd op 20 september 1913 in
Mill Hill door Bisschop Joseph Butt.
Hij werd leraar in Tilburg na zijn wijding en overleed in 1916 op de leeftijd van 28 jaar in Leiden.

Br. Piet (Isidore) Vos, geboren op 17 november 1933 in Laren en de eeuwige eed gedaan op 15 augustus 1956 in Arnhem. Hij werd benoemd voor Courtfield in 1956 en een jaar later voor Tilburg. In 1962 ging hij naar Kongo en werd in Stanleyville vermoord op de leeftijd van 32 jaar, in 1964.

Fr. Jan Groenewegen, geboren in Naaldwijk op 22 april 1934 en Priester gewijd op 9 juli 1961 in Mill Hill.
Jan ging na zijn wijding naar Kongo, het Diocees Basankusu. In 1964 werd hij samen met Br. Piet Vos vermoord in Stanleyville, op de leeftijd van 30 jaar.

Fr. Joseph Bock, geboren in Shepshed, Engeland op 25 november 1900 en Priester gewijd op 20 juli 1930 in Mill Hill door Mgr. Bouters mhm.
Van 1930 tot 1932 werkte hij in Nieuw Zeeland en van 1933 tot 1959 in Kameroen, Bisdom Buea. Hij trok zich terug in Herbert House, Freshfield in 1959 en overleed in Liverpool op de leeftijd van 67 jaar in 1967.

Br. Theo Heesterbeek, geboren in Heemskerk op 15 juli 1925 en de eeuwige eed gedaan op 5 april 1953 in het St. Jozef Broederhuis in Arnhem. Hij werd benoemd naar Freshfield en twee jaar later, in 1955 naar Kongo waar hij werkte tot hij benoemd werd voor Antwerpen in 1969. In 1970 ging hij voor een jaar naar Albany en kwam weer terug in Antwerpen in 1971 waar hij in 1980 is overleden op de leeftijd van 55 jaar.

Fr. John McMahon, geboren in Shieldmuir, Schotland op 2 juli 1915 en Priester gewijd op 9 juni 1940 in Mill Hill. Hij studeerde verder in Cambridge en werd in 1942 leraar in resp. Freshfield, BurnHall en Freshford. In 1953 ging hij naar India, Kashmir en Jammu. In 1979 trok hij zich terug in Schotland en overleed op de leeftijd van 65 jaar in 1980.

Br. Jaap (Raphael) Vlaar, geboren in Opmeer op 31 mei 1912 en de eeuwige eed gedaan op 8 december 1937 in Haelen. Hij werkte in Haelen tot 1949 toen hij werd benoemd voor Kenia, het Diocees van Kisumu, waar hij werkte als bedrijfsleider op de boerderij van Mukumu.
In 1977 werd hij geëerd door de Koningin: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1981 trok hij zich terug in Vrijland en overleed in 1982 op de leeftijd van 70 jaar.

Fr. Antoon Zuure, geboren op 1 maart 1902 en Priester gewijd op 20 juli 1930 in Mill Hill. Van 1930 tot 1936 werkte hij in Hoorn en van 1936 tot 1967 in Oeganda. Van 1967 tot 1972 woonde hij in Bussum en trok zich toen terug in Vrijland waar hij op 87 jarige leeftijd overleed in 1989.

Fr. John McKeogh, geboren in Kildino, Ierland op 28 mei 1927 en Priester gewijd op 12 juli 1953 in Londen. In 1954 ging hij naar Buea in Kameroen en werkte daar tot 1992 toen hij zich terug trok in Dublin en daar overleed in 1995, 68 jaar oud.

Zr. Edwarda Snape, overleden in 1981.

Zr. Helen Greenwood, overleden in 1998.


28 november

Mgr. Jan de Reeper, geboren in ‘s-Hertogenbosch op 19 november 1902 en Priester gewijd in Mill Hill door Mgr. Biermans op 17 juli 1927. Van 1927 tot 1933 was hij leraar in Hoorn en in 1933 ging hij naar Kenia, het Vicariaat Kisumu.
In 1947 werd hij gekozen als 4de Consultor en Secretaris generaal van het Algemeen bestuur in Mill Hill.
In 1957 werd hij gekozen als 3de Consultor en in 1958 als 2de Consultor van het Algemeen bestuur.
In 1960 werd hij benoemd als Apostolisch Prefect in Ngong Diocees, in Kenia.
In 1964 werd hij geconsecreerd als Bisschop van Kisumu, in de Kathedraal van ‘s-Hertogenbosch.
In 1976 trok hij zich terug in Hoorn en in 1978 in Vrijland waar hij overleed in 1980 op de leeftijd van 78 jaar.

Fr. Frans Wagenaar, geboren in Amsterdam op 15 juli 1913 en Priester gewijd op 9 juli 1938 in Westminster Kathedraal door Kardinaal Hinsley.
Van 1939 tot 1973 werkte hij in Buea Diocees in Kameroen. In 1973 trok hij zich terug in Nederland waar hij nog Pastoraal werk deed tot hij ging rusten in Vrijland in 1994. Hij overleed in 1998 op de leeftijd van 86 jaar.

Zr. Raphael Lawrence, overleden in 1920.


29 november

Fr. André Kriekaart, geboren in Amsterdam op 6 november 1880 en Priester gewijd op 14 mei 1905 door Mgr. Henry Hanlon in Mill Hill.
Na zijn wijding vertrok hij naar Madras in India waar hij slechts twee jaar heeft mogenn werken. Hij kwam ziek terug in 1907 en overleed in Brixen op 29 juli 1907 op de leeftijd van 27 jaar.

Zr. Evangelista Brogan, overleden in 1938.


30 november

Fr. Marinus van de Bosch, geboren in Oudenbosch op 3 juni 1903 en Priester gewijd in Mill Hill door Mgr. Biermans op 19 juli 1931.
Hij werd benoemd voor Kenia, de Prefectuur van Kavirondo. In 1932 werd dat het Vicariaat van Kisumu en in 1960 met de splitsing van het Diocees, werd hij overgeplaatst naar het Diocees van Kisii.
Hij keerde naar Nederland terug in 1972 en overleed in Oudenbosch in 1975 op de leeftijd van 72 jaar.

Fr. Patrick Connolly, geboren op 25 augustus 1927 in Newcastle-upon-Tyne, Engeland en Priester gewijd op 11 juli 1954 in het St. Josep’s College van Mill Hill, door Kardinaal Bernard Griffin.
Van 1954 tot 1988 werkte hij in het Diocees van Kisumu in Kenia. Hij overleed door een tragisch auto ongeluk op 30 november 1988 op de leeftijd van 62 jaar.

Fr. Alois Zacher, geboren in Innichen, Bolzano, Italië op 24 januari 1931 en Priester gewijd op 7 juli 1957 in Mill Hill. Hij werd leraar in Freshford en studeerde de Heilige Schriften van 1959 tot 1963 in Rome en Jeruzalem.
Van 1963 tot 1977 doceerde hij in Mill Hill en daarna tot 1983 in het Groot Seminarie van Hyderabad in India.
In 1983 ging hij naar Kameroen en doceerde daar op het Seminarie van Bamenda Diocees. Van 1987 tot 1991 weer in Mill Hill en daarna tot 1998 in Borneo, het Seminarie van Kuching.
Hij overleed in 1998 op de leeftijd van 67 jaar in Innichen, Italië.

Fr. John McQuillan, geboren in Wigan, Engeland op 22 april 1912 en Priester gewijd op 9 juni 1940.
Hij studeerde verder in Liverpool en werd daarna leraar in resp. Freshfield, Burn Hall en Roosendaal.
In 1952 ging hij naar Oeganda, het Diocees van Tororo en werkte daar tot 1961 toen hij werd benoemd om les te geven in Freshfield. Na een jaar keerde hij terug naar Tororo en na 7 jaren werd hij wederom naar Freshfield benoemd, nu als roepingen coördinator. In 1973 werd hij benoemd voor het Diocees Kisii in Kenia en werkte daar als leraar in het seminarie van Rakwaro.
In 1993 keerde hij voorgoed terug naar Engeland en ging wonen in Burnley waar hij is overleden op de leeftijd van 89 jaar in 2001.

Zr. Jeanne Marie, overleden in 2002.


 

rip_2006 * rip_2007 * rip_2008 * rip_2009 * rip_2010 * rip_2011 *rip_2012

rip_jan * rip_feb * rip_mrt * rip_apr * rip_mei * rip_jun * rip_jul * rip_aug * rip_sept * rip_okt * rip_nov * rip_dec
 
 
AMARE ET SERVIRE